Kestliku arengu eesmärgid

Ülemaailmsed kestliku arengu eesmärgid on loodud meie kõigi paremat tulevikku silmas pidades. Eestis on kestliku arengu eesmärgid seotud riigi pikaajalise strateegia "Eesti 2035" sihtidega. 
Kestlik areng tähendab tasakaalu looduskeskkonna, majandusliku ja sotsiaalse sfääri vahel – et ka tulevastel põlvedel oleks võimalik elada hea kvaliteediga väärikat elu. 

Vaata selgitavat videot

Globaalsed eesmärgid

25. septembril 2015 võeti ÜRO tippkohtumisel vastu ülemaailmsed kestliku arengu eesmärgid ja tegevuskava aastani 2030. Maailma riigipeade ja valitsusjuhtide poolt vastu võetud deklaratsioon „Muudame maailma: kestliku arengu tegevuskava aastaks 2030“ sisaldab 17 ülemaailmset kestliku arengu eesmärki. Eestis viiakse neid eesmärke ellu pikaajalise strateegia "Eesti 2035" alusel koostatud valdkonna arengukavades ja programmides. Lisaks 17 ülemaailmsele säästva arengu eesmärgile jälgitakse Eestis ka kultuuriruumi elujõulisuse eesmärki.

Vaata rahvusvaheliste kestliku arengu eesmärkide kohta siit.

Eesti 2035 eesmärgid

„Eesti 2035” on riigi pikaajaline arengustrateegia. Selle eesmärk on kasvatada ja toetada meie inimeste heaolu nii, et Eesti oleks ka kahekümne aasta pärast parim paik elamiseks ja töötamiseks. Strateegia annab ühtse suuna erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele ning eurorahade kasutamisele. Strateegia koostamist vedasid kõikide huviliste osalusel riigikantselei ja rahandusministeerium. Strateegia elluviimist koordineerib riigikantselei.

Tutvu "Eesti 2035" pikaajalise strateegiaga täpsemalt siit.
Eestis elavad arukad, tegusad ja tervist hoidvad inimesed
Eesti ühiskond on hooliv, koostöömeelne ja avatud
Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik
Eestis on kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond
Eesti on uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne riik