nooredkooli

Kaotatud 2000

Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel lõpetab Eestis igal aastal põhikooli umbes 11000 õpilast ja põhikoolile järgneva nelja aasta jooksul jõuab neist keskhariduse (nii üld- kui kutsekeskhariduse) omandamiseni keskmiselt 80%. See tähendab, et Eesti ühiskonda lisandub igal aastal umbes kaks tuhat põhiharidusega noort.

Neid noori mõjutavad tegurid, mis ei sõltu neist endast - sotsiaalmajanduslik taust, vanemate haridustase või emakeel. Hariduslik ebavõrdsus seisneb selles, kui õpilaste haridustulemuste erinevused on seletatavad tunnuste või teguritega, mis ei sõltu neist endast. 

Registreerimine ja lisainfo

Lisainfo ja kontaktisik : Hariduslik ebavõrdsus — Noored Kooli

Kärt Lehis, kart@nooredkooli.ee

 

Korraldaja(d)

Noored Kooli

Märksõnad

Seotud eesmärgid

Millal?

12.09.2022 12:00 - 16.10.2022 18:00

Kus?

üle-eestiline

Kellele?