Autor: hedi_teidearu |
18 september 2022

Kestame Infoseminar

Igaühele | Avalikule sektorile | Vabaühendustele
kestame

Alates Kesta.me loomisest on selle valmimisse ning sisuloomesse panustanud mitmed erinevad osapooled, et kujundada platvormi võimalikult mitmekesiseks.

Lõplikuks Kesta.me - visiooniks on koosloomes luua Eesti kestliku ja hea elukeskkonnaga riigiks, millesse saavad kõik järjepidevalt panustada. Seega on aeg vahekokkuvõtteks, et näha, mida on tehtud, kes on teinud. Samuti vaadata üle hetketegevused ning mõtiskleda ka selle üle, kuhu suunas oleks õige ja mõistlik edasi liikuda ning kuidas keegi panustada saaks. 

Selle jaoks on 22. septembril toimumas Kestame Infoseminar, mis toimub paralleelselt nii Tallinnas, Telia majas kui ka veebisilla vahendusel Zoomis.

Kestame seminaril käsitletakse järgnevaid teemasid:

- kesta.me veebilehe olukord ja möödunud arendusperiood, sh. mida tegid Tallinna Ülikooli tudengid kevadsemestril

-  Info PSLifestyle projekti kohta (https://pslifestyle.eu/ee)

- saad rääkida kaasa, kuidas kesta.me visiooni ellu viia või veebiportaali ise panustada

Seminar toimub kell 15.00-16.30  ja osalemiseks on vaja registreerida järgmisel lingil:

https://forms.gle/kSwf8GvkgMmUGPv2A

Lisainfo: info@kesta.me

Sündmus on osa Euroopa kestliku arengu nädalast, mille raames kutsutakse üles nii organisatsioone kui indiviide algatama kestliku arengu teemalisi tegevusi:  https://esdw.eu/

Seotud eesmärgid

Seotud sündmused

Seotud artiklid

Igaühele

Kestliku arengu mõisted #3

10 oktoober 2022

Tutvustame koostööstöös Tallinna Ülikooli tudengitega loodud Kestliku arengu mõistete kogu, et saavutada ühene arusaam mis lihtsustaks kestliku arengu teemalisi arutelusid.

Kolmas mõiste on Rohepesu:

Igaühele

Kestliku arengu mõisted #2

06 oktoober 2022

Koostöös Tallinna Ülikooli tudengitega ning läbi ELU-projekti on valminud kestliku arengu mõistete kogum.