Autor: hedi_teidearu |
21 september 2022

Kestliku arengu mõisted #1

Igaühele
rohemajandus

Koostöös Tallinna Ülikooli tudengitega ning läbi ELU-projekti on valminud kestliku arengu mõistete kogum.

Kestliku arenguga seotud mõisted ei pruugi alati olla üheselt mõistetavad kuid kestlikust arengust rääkides ning koostegutsemise nimel on oluline olla samal lainel ning mõistetest üheselt aru saada. Lisaks on oluline aru saada, miks on antud mõisted säästliku arengu eesmärkidest tulenevalt olulised.

Järgnevas seerias tutvustame järk-järgult kestliku arengu mõisteid.

Esimese mõistena käsitleme Rohemajandust

Seotud eesmärgid

Seotud artiklid

Igaühele | Avalikule sektorile | Vabaühendustele

Kestame Infoseminar

18 september 2022

Alates Kesta.me loomisest on selle valmimisse ning sisuloomesse panustanud mitmed erinevad osapooled, et kujundada platvormi võimalikult mitmekesiseks.