Autor: hedi_teidearu |
06 oktoober 2022

Kestliku arengu mõisted #2

Igaühele
Rohevõrgustik

Koostöös Tallinna Ülikooli tudengitega ning läbi ELU-projekti on valminud kestliku arengu mõistete kogum.

Kestliku arenguga seotud mõisted ei pruugi alati olla üheselt mõistetavad kuid kestlikust arengust rääkides ning koostegutsemise nimel on oluline olla samal lainel ning mõistetest üheselt aru saada. Lisaks on oluline aru saada, miks on antud mõisted säästliku arengu eesmärkidest tulenevalt olulised.

Seerias teisena tutvustame mõistet Rohevõrgustik. 

Rohevõrgustik on eri tüüpi maastike säilimist tagav ja asutuste majandustegevuste mõju tasakaalustav süsteem.

See koosteb tugialast ja tugialasid ühendavatest rohekoridoridest.

Rohevõrgustik hõlmab ka rohelist ruumi ehk rohetaristut tervikuna-alad on mitmekesised, ulatudes kaitsealadest ja linnametsadest majakatustel olevate aedadeni.

Seotud eesmärgid

Seotud artiklid

Igaühele

Kestliku arengu mõisted #3

10 oktoober 2022

Tutvustame koostööstöös Tallinna Ülikooli tudengitega loodud Kestliku arengu mõistete kogu, et saavutada ühene arusaam mis lihtsustaks kestliku arengu teemalisi arutelusid.

Kolmas mõiste on Rohepesu:

Igaühele

Vähenda toidujäätmete tekkimist!

29 september 2022

Üks tänuväärne ettevõtmine on käimas, seda toidukao vähendamise nädala näol 26. septembrist kuni 2. oktoobrini. See muidugi ei tähenda, et pärast nädala lõppu peaks uutest, parematest harjumustest loobuma.