Autor: laura.viilup |
19 aprill 2022

Rohepoliitika ekspertrühm tutvustas lõppraportit

Igaühele | Teadlasele ja eksperdile | Ettevõttele | Avalikule sektorile
Metsa pinnas

18. oktoobril 2021 kinnitati Riigikantseleis ametisse rohepoliitika juhtkomisjoni juurde loodud eksperdirühm, kelle ülesandeks on teha valitsusele ettepanekud kliimapoliitika sotsiaalselt vastutustundliku elluviimise kohta. 

Ekspertrühm analüüsis Eestis juba tekkinud keskkonnasõbraliku majandusega seotud oskusteavet, samuti rohepoliitikaga seotud eesmärke ja aluspõhimõtteid, kaardistas kehtivad ja ettevalmistamisel olevad meetmed, tegevused ja ressursid, takistused ja puudujäägid ning pakkus välja viisid, kuidas raskused edukalt ületada ning edasiliikumist tõhusalt mõõta. Kogu tööprotsessi vältel vahetas eksperdirühm informatsiooni avaliku ja erasektoriga ning organisatsioonide ja asjatundjatega väljastpoolt komisjoni koosseisu.

2022. aasta aprilli alguses valmis eksperdirühma lõpparuanne, mida tutvustati etapiviisiliselt rohepoliitika juhtkomisjoni kuluvatele valitsuse liikmetele:

Rohepoliitika eksperdirühma raport | 3.15 MB | pdf

Seotud eesmärgid

Seotud artiklid

Igaühele

Kestliku arengu mõisted #3

10 oktoober 2022

Tutvustame koostööstöös Tallinna Ülikooli tudengitega loodud Kestliku arengu mõistete kogu, et saavutada ühene arusaam mis lihtsustaks kestliku arengu teemalisi arutelusid.

Kolmas mõiste on Rohepesu:

Igaühele

Kestliku arengu mõisted #2

06 oktoober 2022

Koostöös Tallinna Ülikooli tudengitega ning läbi ELU-projekti on valminud kestliku arengu mõistete kogum.