Autor: hedi_teidearu |
06 oktoober 2022

Säästva arengu komisjoni istung uues koosseisus

Igaühele | Avalikule sektorile | Vabaühendustele
säästva arengu komisjon

Teisipäeval toimus Riigikantseleis säästva arengu komisjoni uue koosseisu esimene istung.
"Hea meel oli näha, et komisjoni uues formaadis tekkis ametnike ja valitsusväliste organisatsioonide esindajatel elav ja viljakas arutelu ning usun, et see on heaks näiteks avatud valitsemise edendamisel," rääkis komisjoni esimees, riigisekretär Taimar Peterkop.

Komisjon valis vabaühenduste seast aseesimeheks Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Reigo Lehtla.

Komisjoni istungi peamine arutelu toimus teemade valikul, millega järgmisel paaril aastal komisjon tegelema hakkab. Komisjoni liikmed tõdesid, et teemasid on laual mitmeid nagu näiteks kultuuri mõju inimvarale, kestlikkuse koosmõjud Eestis ja väljaspool, laste ja noorte vaimne tervis, hariduse jätkusuutlikkus ja mitmed rohepöördega seotud teemad. Komisjon leidis, et järgneval aastal tuleb fookusesse seada kindlasti laiem teadlikkuse tõstmine kestliku arengu teemadest, seda nii noorte kui ka ettevõtjate seas. 

Komisjonile tutvustati uuringu „Kohalike omavalitsuste roll rohepöörde elluviimisel Eestis“  lõpptulemusi  ning lepiti kokku edasised sammud. Valminud on juhendmaterjal rohepöörde kujundamiseks, nimekiri indikaatoritest ning mitmed soovitused kohalike omavalitsustele  ja teistele olulistele osapooltele korralduslikeks muudatusteks.

„Uuringu tulemused on kindlasti heaks alguseks kohalikele omavalitsustele rohepöörde suuniste andmisel," ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Reigo Lehtla. "Kasutame uuringu materjale kohalike omavalitsuste koolitamisel ja aitame neil seeläbi rohepöörde suunas läbimõeldud valikuid teha.“

Peagi on tulemas uuringu tulemusi tutvustav üritus, mille korraldavad riigikantselei, keskkonnaministeerium ja rahandusministeerium.

Uuringu „Kohalike omavalitsuste roll rohepöörde elluviimisel Eestis“ aruande leiab siit.

Säästva arengu komisjonist saab lugeda siit

Seotud eesmärgid

Seotud artiklid

Igaühele

Kestliku arengu mõisted #3

10 oktoober 2022

Tutvustame koostööstöös Tallinna Ülikooli tudengitega loodud Kestliku arengu mõistete kogu, et saavutada ühene arusaam mis lihtsustaks kestliku arengu teemalisi arutelusid.

Kolmas mõiste on Rohepesu:

Igaühele

Kestliku arengu mõisted #2

06 oktoober 2022

Koostöös Tallinna Ülikooli tudengitega ning läbi ELU-projekti on valminud kestliku arengu mõistete kogum.

Igaühele

Vähenda toidujäätmete tekkimist!

29 september 2022

Üks tänuväärne ettevõtmine on käimas, seda toidukao vähendamise nädala näol 26. septembrist kuni 2. oktoobrini. See muidugi ei tähenda, et pärast nädala lõppu peaks uutest, parematest harjumustest loobuma.