Autor: laura.viilup |

Uues Innovatsioonisprindis alustas 23 tiimi

Igaühele | Haridusasutusele ja noortele | Ettevõttele | Avalikule sektorile | Vabaühendustele
Teadus

Riigikantselei annab teada, et kolmapäeval, 13. aprillil algas kolmas avaliku sektori INNOSPRINT— suurem ja ambitsioonikam kui kunagi varem!
Stardijoonele on astunud 23 tiimi 158 osalejaga üle 50 erinevast organisatsioonist.
Innosprint on disaini protsessil põhinev lähenemine, kus viie päevaga jõutakse probleemi defineerimisest kasutajate peal testitud lahenduseni. 

Sprindi raames koolitab Innotiim paralleelselt välja ka 23 uut šerpat ehk sprindi meetodi juhendajat avalikus sektoris.

Innosprinti on kokku tulnud tiimid erakordselt mitmekesiste teemadega:

 • Looduskeskuste välialadele haridusliku atraktiivsuse loomine ja ligipääsetavuse parandamine
 • Riigieelarve visualiseerimine
 • Eakad 65+ liikluses
 • Ettevõtja töölaud e-äriregistris
 • Samm-sammuline poliitika kujundamine ja rakendamine HTMis
 • Bürokratt erasektorile
 • Iga kartulikoor komposti ehk olmejäätmete ringlussevõtt 55% aastaks 2025
 • Mis on kunst? Loovisiku määratlemine riigi teenuste ja toetuste paremaks sihtimiseks.
 • Ettevõtjate motiveerimine innovatsiooniuuringutes osalemiseks
 • Naiskodukaitse uute liikmete integreerimine organisatsiooni
 • Innovatsioon ehitise seisukorra tagamises
 • Registriandmete kokkulepete ja laekumiste haldamise lahendamine
 • Vabanemiseelse nõustamise rühmatöö
 • Pehmem padi
 • Perega vanglast välja
 • Metsainfo
 • Kogukonnaenergeetika arendamine linnas
 • Mida on vaja muuta, et käibemaksukohustuse täitmine oleks kliendile lihtsam ja mugavam?
 • Lihtne TSD ehk tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni esitamine väike-ettevõtjale
 • Ökomärgiste kaudu tarbija keskkonnateadliku käitumise suurendamine
 • Riigi sihtasutused
 • Jäätmekäitlus reaalajas jälgitavaks
 • Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi protsessi ülevaatamine.

Innosprindi tulemusi esitavad tiimid 25. mail.

Järgmine Innosprint on kavandatud varasügisesse, infot saab Innotiimi käest ja kodulehelt. 

Seotud eesmärgid

Seotud artiklid