Meist

Mis on Kesta.me?

Kesta.me platvorm on koht igaühele - nii noorele kui vanale, avalikule kui erasektorile - kes soovib panustada ühiselt seatud kestliku arengu eesmärkide elluviimisesse. Platvormil leiad infot ning võimaluse kaasa lüüa aktiivse kodanikuna või vastutustundliku organisatsioonina. Kuigi oleme oma arengus ühiskonnana teinud mitmeid edusamme, peame seisma hea selle eest, et meie loodus, vaimne ja füüsiline tervis, haridus, majandus, kultuur ning paljud muud valdkonnad areneksid soovitud suunas, arvestades kestliku arengu põhimõtteid. Unistame, räägime ja tegutseme - kestame veel!

Kesta.me lugu

2020. aasta algus

Kokkusaamine ja ühine visioon

Loodi platvormi töörühm, kuhu kaasati Kestliku arengu koalitsiooni liikmed, sh Arengukoostöö Ümarlaud, Tallinna Ülikool, GTL Lab, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, Keskkonnaministeerium, Riigikantselei jt. Töörühma liikmed asusid aktiivselt koostama veebiplatvormi visiooni ja looma tegevusplaani.

2020.–2021. aasta

Lõime esmase prototüübi

Platvormi kontseptsiooni täiendamine, fookusgrupid erinevate sihtrühmadega, esmased hanked, rahastustaotlused. Erinevate osalistega viidi läbi kaasavad intervjuud ja tiimiga liitus ka loovagentuur Newton, kes aitas luua lehe esmase disaini, logo ja kommunikatsiooniplaani.

2021+ 

Tegutseme edasi!

Kesta.me esmane versioon on avaldatud, kuid palju on veel teha – milline saab olema Sinu roll?

Visioon

Aastaks 2035 on Eesti saavutanud oma seatud eesmärgid kõigis valdkondades ning oleme kujundanud veelgi kaasavama kodanikuühiskonna, kus igaüks tunneb, et tema panus loeb.

Missioon

Pakkuda platvormi ja sellega seotud mehhanisme ühendamaks ja võimestamaks erinevaid ühiskonna osapooli töötama innovatiivsete lahenduste suunas kestliku arengu saavutamiseks.

Põhiväärtused
 • Tasakaalukus ja mõistlik meel - “kes tasa sõuab, see kaugele jõuab”
 • Teadlikkus oma piiratusest, aga samas ka usk meie potentsiaali olla muutuste loojad
 • Teaduspõhisus ja haritus
 • Iga inimelu väärtus ja väärikus, austus ning lugupidamine igaühe vastu
 • Ilma hoitud looduskeskkonnata ei saa olla meil tervislikku majandust ega kestlikku sotsiaalsfääri
Eestvedajad

Kestliku arengu koalitsiooni töörühm:

 • Arengukoostöö Ümarlaud
 • MTÜ GTL Lab 
 • Riigikantselei
 • Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
 • Keskkonnaministeerium
 • Tallinna Ülikool