Väljakutsed

Väljakutsed toovad meid kokku ühiste probleemide ning eesmärkide saavutamise nimel. Näiteks võib väljakutseks olla prügi sorteerimise suurendamine majapidamistest 20% võrra järgmise 5 aasta jooksul või üleskutse lahendama probleemi "kuidas tagada Eesti energiajulgeolek?"