Autor: laura.viilup |

Alanud on Euroopa kestliku arengu nädal, lisa enda üritus Euroopa kaardile!

Igaühele | Haridusasutusele ja noortele | Teadlasele ja eksperdile | Ettevõttele | Avalikule sektorile | Vabaühendustele
Säästva arengu nädal

Euroopa säästva arengu nädal (European Sustainable Development Week - ESDW) on üle-euroopaline algatus, millega antakse hoogu ja muudetakse nähtavamaks jätkusuutliku arengu edendamisele suunatud tegevusi, projekte ja sündmusi. Põhinädal toimub 20 – 26. september 2023. Üritusi saab esitada laiendatud ajaperioodil 18. september kuni 8. oktoober 2023.

Mõtle, kuidas saaksid kaasa aidata kestlikule arengule Eestis ja maailmas. Korralda midagi täiesti uut või seosta juba kavandatud sündmus kestliku arengu nädalaga, et tekitada rahvusvahelist kõlapinda ning meelitada rohkem huvilisi. Registreeritav projekt või sündmus võib olla mistahes haakuvas valdkonnas: kultuur, heaolu, majandus, sotsiaalsfäär, keskkond, energeetika, ressursitõhusus vms. Ürituse registreerimine ei too kaasa lisakohustusi, vaid annab võimaluse levitada infot ürituse toimumisest.

Pane oma üritus Euroopa kaardile ja registreeri nädala kodulehel (www.esdw.eu) või anna teada Riigikantseleile (laura[email protected]), paneme selle Sinu eest kirja. Ühtlasi soovime lisada üritused ka Eesti kestliku arengu kodulehele (https://kesta.me/). Palun anna teada, kas oled nõus, et lisame ka Sinu ürituse kesta.me lehele.

Üritusi ja algatusi saavad korraldada valitsusasutused, mittetulundusühingud, uuringuorganisatsioonid, haridusasutused, muuseumid, sihtasutused, ettevõtted ja eraisikud, kui vastav üritus või algatus on suunatud jätkusuutliku arengu edendamisele ühes või mitmes säästva arengu valdkonnas.

Saada üleskutset edasi, et kõik üritused jõuaksid Euroopa kaardile!

Vaata ESDW ja kesta.me lehele!

Seotud artiklid