Autor: laura.viilup |

New Yorgis toimus ÜRO kestliku arengu kõrgetasemeline foorum

ÜRO saal

10.-19. juulil toimus New Yorgis ÜRO kestliku arengu eesmärkide (SDG-d) kõrgetasemeline poliitiline foorum (HLPF). Seekord  tutvustasid 39 riiki ülevaateid  sellest, kuidas nende riigis SDG-de poole püüdlemine edeneb. Eesti esitles viimati  teist Eesti  ülevaadet 2020. aastal  

Ministri tasandi nädala avamisel toonitas ÜRO peasekretär Antonio Guterres, et 2015. aastal ühiselt eesmärgiks võetud Agenda 2030 tegevuskava rakendamisel oleme poolele teel, kuid tulemuste saavutamine vajab olulisemat panust.

ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu president Lachezara Stoeva rõhutas koostöö tähtsust SDG-de saavutamisel nii siseriiklikult avaliku, era-  ja kolmanda sektori tasandil kui riikide vaheliselt. 

Sellel aastal esitles esmakordselt Euroopa Liit ülevaadet ELi tegevustest  ja liikmesriikide üldistest tulemustest. EL tegi mõõdukaid edusamme SDG 2 kestliku põllumajanduse, SDG 6 puhta vee, SDG 7 puhta energia, SDG 11 kestlike linnade, SDG 12 vastutustundliku tarbimise ja tootmise ning  SDG 14 ookeanide eesmärkide saavutamisel. Enamat on vaja teha SDG 13 kliimameetmed ja SDG 15 elurikkus maismaal eesmärkide täitmiseks. 

Eesti planeerib enda kolmandat ülevaadet koostama hakata sügisel ning esitleda seda järgmise aasta HLPFil New Yorgis.