Autor: laura.viilup |
26 juuli 2022

Valitsus muutis säästva arengu komisjoni

Avalikule sektorile | Vabaühendustele
Eesti Loodus

Vabariigi valitsus kinnitas 30. juunil 2022 säästva arengu komisjoni muudatused. Muudeti koosseisu, ülesandeid ja juhtimist.

Edapisi on komisjoni ülesanneteks:

  • teha ettepanekuid riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskavas säästva arengu eesmärkide saavutamiseks;
  • kiita heaks Eesti säästva arengu indikaatorite nimekiri säästva arengu eesmärkide saavutamise seireks;
  • koostada ja kiita heaks Eesti riigipõhine ülevaade ÜRO ülemaailmse säästva arengu tegevuskava 2030 elluviimisest;
  • viia ellu ülemaailmseid säästva arengu eesmärke ja anda teavet oma tegevuste kohta kesta.me platvormi.

Komisjoni liikmed: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Pangaliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum, Mittetulundusühing Eesti Kultuuri Koda, MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud, Rahandusministeerium, Rektorite Nõukogu, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium.

Komisjoni hakkab juhtima riigisekretär. Riigisekretär koondab nii ministeeriumide kui ka organisatsioonide ettepanekuid, koordineerib komisjoni tegevusi ning vajaduse korral esitab komisjoni ettepanekud valitsusele. Komisjoni juhtimist hakkab toetama organisatsioonide esindajate seast valitud komisjoni aseesimees.

Seotud eesmärgid

Seotud artiklid

Igaühele | Avalikule sektorile | Vabaühendustele

Kestame Infoseminar

18 september 2022

Alates Kesta.me loomisest on selle valmimisse ning sisuloomesse panustanud mitmed erinevad osapooled, et kujundada platvormi võimalikult mitmekesiseks.

Igaühele | Haridusasutusele ja noortele | Teadlasele ja eksperdile | Ettevõttele | Avalikule sektorile | Vabaühendustele

Kogukonnaaedade kasvav trend Eestis

06 september 2022

Maailma suurlinnades on linnaaiandus (community gardening - ingl. k.) linnakeskkonnas aina kasvav trend. Näiteks 2016. aastal käivitati Pariisis programm, mille eesmärk oli muuta Prantsusmaa pealinn 2020.